AnsatteĀ hos A/S Forenede Stenhuggerier

Henrik Grage

Stenhuggermester, Ejer og driftsansvarlig, Bestyrelsesmedlem

"Vi er med vores ekspertise klar til at påtage os kommende opgaver - store, såvel som små."

Martin Gottlieb Hemmsen

Stenhuggermester, Ejer og driftsansvarlig

Jørgen Johansen

Bestyrelsesformand

Simon K. Hemmsen

Bestyrelsesmedlem

Freja Dragsbæk

Stenhugger og Projektleder

Vanja Mia Schwartz

Konservator, Stenhugger og Figurhugger (Kunstakademiet)

Paul Twort

Engelsk Stonemason

Jakob Andreas Jensen

Stenhugger og 3D-tech

Hejdi R. Mathiasen

Stenhugger og 3D-tech

Timmy Z. Mundeling

Stenhugger og Murer

Thomas Brandt Jakobsen

Sten- og Dekorationshugger